Distribuie articolul

Primarul Municipiului Târgoviște, jr. Daniel-Cristian Stan, având în vedere:

  • Prevederile art. 133 alin. (2) lit. a), art. 134 alin. (4), alin. (5) și art. 135 alin. (4) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57 2019, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 196 alin. (l) lit. b) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

DISPUNE :

Art. 1 (1) Se convoacă Consiliul Local Municipal Târgoviște, în ședință extraordinară cu convocare de îndată, în ziua de 05 decembrie 2023, ora 900, la Sala de Consiliu.

(2) Proiectul ordinii de zi este prevăzut în anexa la prezenta dispoziție.

Art. 2 Dispoziția de convocare împreună cu materialele aferente proiectelor de hotărâre înscrise pe ordinea de zi vor fi transmise consilierilor municipali în format electronic, pe adresele personale de e-mail.

Art. 3 Consilierii municipali pot formula și transmite electronic amendamente asupra proiectelor de hotărâri înscrise pe ordinea de zi, la Secretarul General al Municipiului Târgoviște – email: consiliul.local.tgv@gmail.com

Art. 4 În cazul în care consilierul local se află într-una din situațiile prevăzute de alt. 26 alin. (2) din Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Local Municipal Târgoviște, acesta poate participa la ședințe folosind mijloace electronice de comunicare, respectiv apel video, prin aplicația WhatsApp, pe numărul consiliului local sau al Secretarului General al Municipiului, cu mențiunea că solicitarea trebuie transmisă Secretarului General al Municipiului, cu cel puțin o oră înainte de începerea lucrărilor ședinței.

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE, PRIMARUL            SECRETARUL GENERAL

MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,           AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

jr. Daniel-Cristian Stan                     jr. Chiru-Cătălin Cristea

 

PROIECTUL ORDINII DE ZI PENTRU ȘEDINȚA EXTRAORDINARĂ CU CONVOCARE DE ÎNDATĂ A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE DIN DATA DE 05.12.2023

 

  1. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 175/28.04.2023 privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Renovarea energetică a Blocului de locuințe —A4, sc. F, str. Calea Domnească, nr. 226, din Municipiul Țîrgoviște, județul Dâmbovița”
  2. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 176/28.04.2023 privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiții „Renovarea energetică a Blocului de locuințe —A4, sc. G. str. Calea Domnească, nr. 228, din Municipiul Târgoviște. județul Dâmbovița”
  3. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 177/28.04.2023 privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiții „Renovarea energetică a Blocului de locuințe —A4, sc. H, str. Mircea cel Bătrân, nr. 7, din Municipiul Târgoviște, județul Dâmbovița”
  4. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 178/28.04.2023 privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiții „Renovarea energetică a Blocului de locuințe —A5, sc. I, str. Mircea cel Bătrân, nr. 7, din Municipiul Târgoviște, județul Dâmbovița”
  5. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 179/28.04.2023 aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiții „Renovarea energetică a Blocului de locuințe – A5, sc. J, str. Mircea cel Bătrân, nr. 7, din Municipiul Târgoviște, județul Dâmbovița”
  6. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 180/28.04.2023 privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor
  7. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 181/28.04.2023 privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Renovarea energetică a Blocului de locuințe – G2, str. Mircea cel Bătrân, nr. 4, din Municipiul Târgoviște, județul Dâmbovița”
  8. Proiect de hotărâre pentnł modificarea H.C.L. nr. 182/28.04.2023 privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Renovarea energetică a Blocului de locuințe – G3ț str. Mircea cel Bătrân, nr. 4, din Municipiul Târgoviște, județul Dâmbovița”
  9. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 183/28.04.2023 privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Renovarea energetică a Blocului de locuințe – G4, str. Mircea cel Bătrân, nr. 4, din Municipiul Târgoviște, județul Dâmbovița”

10.Proiect de hotărâre privind aprobarea etapizării și continuării finanțării proiectului cu titlul „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale prin extinderea, reabilitarea, modernizarea și echiparea Scolii Gimnaziale Tudor Vladimirescu din Târgoviște, jud. Dâmbovița”, SMIS 123883, în cadrul Programului Regional Sud-Muntenia 2021-2027

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

PRIMARUL                                           SECRETARUL GENERAL

MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,                 AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,

jr. Daniel-Cristian Stan                           jr. Chiru-Cătălin Cristea


Distribuie articolul