Distribuie articolul

Prefectul Claudia Gilia s-a întâlnit cu secretarii generali ai unităților administrativ – teritoriale dâmbovițene, în Sala Unirii a Consiliului Județean. La ședința de îndrumare au fost prezenți reprezentanții a 84 dintre cele 89 de U.A.T.-uri. Ședința a fost convocată cu scopul de a îndruma și îmbunătăți activitatea secretarilor generali din primăriile din județ. Subiectele abordate au acoperit teme ce țin de activitatea secretarilor generali, soluții privind rezolvarea problemelor cu care aceștia se confruntă și propuneri privind îmbunătățirea unor acte administrative.

Ordinea de zi a cuprins următoarele puncte:

  1. Exercitarea atribuțiilor de către secretarii generali ai unităților administrativ – teritoriale, potrivit Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
  2. Modul de aplicare a Legii nr. 123/2023 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991.
  3. Diverse.

În cadrul întâlnirii, Prefectul județului a subliniat importanța transparenței administrației publice în vederea consolidării principiilor democrației, în sensul asigurării accesului cetățenilor, în permanență, la documentele de interes general.

”Activitatea autorităților publice centrale și locale este în beneficiul cetățenilor, de aceea trebuie să fim informați, să ținem legătura cu toți factorii de decizie din județ și să venim cu cele mai bune decizii la provocările cu care ne confruntăm zi de zi.

Secretarii generali ai U.A.T.-urilor au un rol extrem de important în gestionarea problemelor locale. Ei au un volum mare de muncă, complex, cu multe atribuții. În cadrul dezbaterilor au fost discutate și o serie de probleme cu care aceștia se confruntă. Au fost prezentate de exemple de bună practică și practica judecătorească.

I-am asigurat pe toți participanții la ședință de faptul că atât eu, cât și aparatul de specialitate din Instituția Prefectului- județul Dâmbovița vom fi deschiși solicitărilor lor. Ori de câte ori, un reprezentant al administrației publice locale se confruntă cu o problemă a cărei rezolvare ține de instituția noastră este încurajat să ne treacă pragul. Implicarea va fi directă și fără întârziere. Acest gen de întâlniri vor deveni regulă în județul nostru. Trebuie să ne asigurăm că legea va fi aplicată unitar și predictibil în fiecare localitate. Trebuie să aplicăm legea în litera, dar și în spiritul ei. În mod concret, transparența în procesul decizional obligă autoritățile administrației publice locale nu doar să informeze cetățenii asupra proiectelor de acte normative ce urmează a fi adoptate în ședințele consiliilor locale, ci și să îi consulte pe aceștia din urmă în procesul de elaborare a acestor acte. Cetățenii au dreptul să participe activ în luarea deciziilor administrative, iar autoritățile administrației publice locale trebuie să garanteze exercitarea acestui drept. În fond, transparența este nu doar cheia unei bune colaborări între aleși și alegători, ea este baza bunei administrări a unităților administrativ-teritoriale. Vom continua întâlnirile de lucru atât cu secretarii generali, cât și cu primarii unităților administrativ-teritoriale pentru a îmbunătăți serviciile publice din fiecare localitate și a crește calitatea vieții fiecărui cetățean”, a transmis Claudia Gilia, prefectul județului Dâmbovița.


Distribuie articolul