Distribuie articolul

Consiliul Județean Dâmbovița, prin Complexul Național Muzeal „Curtea Domnească” Târgoviște vă invită miercuri, 6 decembrie 2023, ora 10:00, la evenimentul „Patrimoniu renăscut: Biserica Mare a Curții Domnești din Târgoviște, monument emblematic al României”.

Cu acest prilej, în incinta sfântului lăcaș, va fi vernisată o expoziție temporară de icoane prăznicare, care fac parte din cadrul iconostasului bisericii. Expoziția cuprinde icoane restaurate în cadrul Laboratorului de Restaurare de la Târgoviște. În aceeași zi, de la ora 18:00, corul CANTIAMO al Colegiului Național „Ienăchiță Văcărescu”, dirijat de profesorul Matei Bogdan, va susține un concert de colinde la Muzeul de Istorie din Târgoviște.

Biserica Mare Domnească a fost ctitorită în anul 1584, în același timp cu palatul, de către domnitorul Petru Cercel (1583-1585), așa cum ne informează cronicile Țării Românești, precum și alte surse istorice. De-a lungul timpului, biserica a beneficiat, sub diverse forme, de atenția domnitorilor Mihai Viteazul, Radu Șerban, Radu Mihnea, Matei Basarab, Constantin Șerban și Șerban Cantacuzino, ceea ce justifică prezența lor în impresionantul tablou votiv aflat în pronaos. Constantin Brâncoveanu a comandat pentru biserică un nou iconostas, data executării sale fiind gravată deasupra stemei Țării Românești cu cifre chirilice și arabe. În anul 1698 s-a isprăvit pictarea bisericii în frescă, moment confirmat și de pisania zugrăvită deasupra intrării în pronaos. Tot perioadei brâncovenești îi aparține și scara de acces din cafas, cu o balustradă și o colonetă din piatră, ambele decorate cu motive orientale, precum și deschiderea a patru ferestre în zidul de sud al naosului. În perioada 1907 – 1910 biserica a fost restaurată după proiectul arhitectului Nicolae Ghika-Budești și a fost readusă mai aproape de aspectul său originar. Din păcate, cutremurul din 1940 a produs noi pagube și a fost nevoie de restaurarea din perioada 1961 – 1967. Între anii 2008 – 2010 s-a intervenit din nou asupra bisericii, în principal acordându-se atenție elementelor de rezistență ale clădirii și înlocuirii învelitorii cu tablă de aramă.

Evenimentul este organizat în cadrul proiectului „Impulsionarea dezvoltării județului Dâmbovița și păstrarea identității culturale a fostei capitale a Țării Românești prin conservarea, protejarea, dezvoltarea și valorificarea Ansamblului Monumental Curtea Domnească din Târgoviște”, cod SMIS 116464, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020, Prioritatea de investiţii 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural, și are ca obiectiv specific impulsionarea dezvoltării locale prin conservarea, protejarea și valorificarea patrimoniului cultural și a identității culturale.

Vă așteptăm cu bucurie, accesul publicului fiind liber!

 

Compartimentul Imagine, Relații Externe, Consiliului Județean Dâmbovița


Distribuie articolul