Distribuie articolul

La Târgoviște, în Sala „Independența”, s-a desfășurat, joi, 23 noiembrie 2023, sub președinția Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Nifon, Conferința Pastoral-Misionară din a doua  parte a anului, cu tema „Anul comemorativ al imnografilor și cântăreților bisericești”.

La eveniment, au luat parte, alături de preoții din Eparhie, Părintele Vicar Eparhial, Părinții Consilieri și Părinții Inspectori de la Centrul Eparhial, Protopopii celor cinci Protoierii, precum și stareții și starețele de la mânăstirile din Eparhie.

În cuvântul său, Mitropolitul Nifon a evocat relevanța temei conferinței, în actualul context pastoral-misionar, arătând importanța muzicală, doctrinară și misionară a operei imnografilor, care au reușit să transpună, prin intermediul operelor lor, frumusețea și adevărul învățăturii noastre de credință, contribuind la aprofundarea evlaviei, comuniunii și a solidarității ecleziale. Înaltul Ierarh a vorbit și despre rolul pe care cântăreții bisericești îl au în misiunea pastorală parohială, în colaborarea cu preotul, dar și cu celelalte structuri instituționale ale comunității de credință locale, pentru aprofundarea și intensificarea vieții spirituale și a bunei propovăduiri a credinței.

Au conferențiat: Pr. conf. univ. dr. Alexandru Corneliu Arion, Pr. lect. univ. dr. Cosmin Santi, ambii de la Facultatea de Teologie și Științele Educației a Universității ”Valahia” din Târgoviște, precum și Pr. prof. drd. Valentin Ștefan Nuică, de la Seminarul Teologic ”Sf. Ioan Gură de Aur ”din Târgoviște.

Conferința s-a încheiat cu dezbateri asupra temei întrunirii și asupra referatelor prezentate, după ce au fost transmise comunicări din partea Centrului eparhial cu privire la probleme pastoral-misionare curente.

 

BIROUL DE PRESĂ AL ARHIEPISCOPIEI TÂRGOVIȘTEI


Distribuie articolul