Distribuie articolul

Astăzi, 22 noiembrie 2023, la sediul Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură Dâmbovița a avut loc, în format hibrid, seminarul interactiv cu tema: ,,Reguli generale de avizare a existenței cazului de forță majoră’’! Seminarul a fost susţinut de Elisabeta Persinaru, Director Direcția Juridică a Camerei de Comerț și Industrie a României.

În cadrul seminarului s-au dezbătut subiecte de interes pentru participanți:

-Forța majoră – cadrul legal, prezentarea legislației naționale și internaționale;

-Avizarea cazurilor de forță majoră – competența exclusivă a Camerelor de Comerț;

-Reguli de avizare;

-Implicațiile juridice ale invocării Forței majore;

-Clauza de forță majoră recomandată în contracte;

-Forța majoră vs. Caz fortuit;

-Forța majoră vs. Impreviziune;

-Studii de caz, networking;

Camera de Comerț este unica instituție din România abilitată să avizeze existența cazului de forță majoră la solicitarea scrisă a companiilor.

Forța majoră atrage, după caz, încetarea de drept a valabilității contractelor semnate, dacă există imposibilitatea totală și definitivă de executare a obligațiilor asumate, respectiv suspendarea executării obligațiilor contractuale, daca există imposibilitate temporară de executare a obligațiilor.

Serviciul Juridic și Consultanță Societăți, al Camerei de Comerț Dâmbovița vă stă la dispoziție cu informații privind clauzele contractuale obligatorii și specifice

Mulțumim, atât doamnei 𝐄𝐥𝐢𝐬𝐚𝐛𝐞𝐭𝐚 𝐏𝐞𝐫ș𝐢𝐧𝐚𝐫𝐮, director Direcția Juridică a Camerei de Comerț și Industrie a României pentru informațiile furnizate, cât și participanților prezenți la seminar

 

Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Dâmbovița


Distribuie articolul