Distribuie articolul

În cele 10 luni care au trecut din anul 2023, ca urmare a implementării Programului Naţional de Ocupare a Forţei de Muncă, prin intermediul AJOFM Dâmbovița au fost încadrate în muncă 3828 persoane, dintre care 1918 femei.

Din totalul persoanelor ocupate, 2156 au peste 45 de ani, 455 au vârsta cuprinsă între 35 și 45 de ani, 149 au între 30 și 35 de ani, 305 au între 25 și 30 de ani iar 763 sunt tineri sub 25 de ani ( 736 tineri NEET, sub 30 ani).

În funcţie de rezidenţă, din totalul persoanelor încadrate în muncă, 1038 provin din mediul urban, iar 2790 persoane sunt din mediul rural.

Din punct de vedere al nivelului de pregătire al persoanelor pentru care s-a identificat un loc de muncă, cele mai multe persoane au studii  medii (1423), urmate de cele cu studii elementare    (1293). Cele cu studii profesionale sunt în număr de 820. Numărul celor cu studii universitare este de 292.

Din numărul total de persoane care au fost angajate prin intermediul AJOFM Dâmbovița, 1149 persoane fac parte din categoria celor greu sau foarte greu ocupabile. Precizăm că încadrarea într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele AJOFM Dâmbovița.

Pentru integrarea pe piaţa muncii, persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă înregistrate în baza de date a AJOFM Dâmbovița,  beneficiază de pachete personalizate de măsuri active prevăzute de Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, modificată şi completată.

Astfel, în cele 10 luni parcurse din anul 2023 numărul persoanelor care au beneficiat de asistenţă pentru înregistrarea în evidenţă ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, în vederea asigurării protecţiei sociale privind acordarea îndemnizaţiei de şomaj sau cuprinderea în măsuri active, a fost de 11863 persoane.

Pentru mai multe informații despre activitatea Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Dâmbovița, puteți accesa www.anofm.ro


Distribuie articolul