Distribuie articolul

Guvernul a adoptat, prin ordonanță de urgență, o serie de măsuri în domeniul pensiilor publice. Purtătorul de cuvânt al Casei Județene de Pensii Dâmbovița, Daniela Stoenescu informează persoanele interesate că prin Ordonanța de Urgență nr.70/2023 Guvernul a reglementat următoarele:

-Prelungirea perioadei în care persoanele interesate pot „ cumpăra vechime în muncă”  în vederea pensionării pentru limită de vârstă. Astfel, termenul până la care pot fi încheiate contracte de asigurare cu plata retroactivă a fost prelungit până la data de 31 decembrie 2024.

Măsura se adresează persoanelor care doresc să își completeze stagiul de cotizare și care nu au calitatea de pensionar; perioada pentru care se solicită încheierea contractului nu poate fi mai mare de 6 ani, anterioară datei încheierii contractului, iar plata contribuției – raportat la salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată la data încheierii contractului – poate fi efectuată într-o tranșă sau în mai multe tranșe, dar nu mai târziu de 31.12.2024.

-Completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice cu un nou articol, care prevede că adeverințele eliberate de angajatori sau de către deținătorii legali de arhive, precum și documentele necesare stabilirii și/sau recalculării drepturilor de pensie emise potrivit dispozițiilor legale în vigoare se certifică prin ștampilă și semnătură olografă a conducătorului entității sau a persoanei delegate în acest sens.

-Prelungirea termenului de valabilitate al avizelor de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite, al căror termen de valabilitate este 1 septembrie 2023. Astfel, locurile de muncă încadrate în condiții deosebite de muncă în baza avizelor anterioare, a căror valabilitate a fost prelungită până la data de 01.09.2023, se consideră locuri în condiții deosebite, până la normalizarea de către angajator a condițiilor de muncă.

Locurile de muncă încadrate în condiții speciale, în baza avizelor obținute ca urmare a parcurgerii procedurii de reevaluare stabilită prin Hotărârea Guvernului, se mențin în aceleași condiții.

-Prelungirea, până la data de 31 august 2024, a termenului de încadrare în categoria funcţiilor contractuale a celor 1000 de posturi prin care s-a asigurat evaluarea dosarelor de pensii în vederea recalculării.

Prelungirea acestui termen a fost necesară pentru acordarea de sprijin și în etapa următoare, care constă în preluarea informațiilor din arhiva electronică a carnetelor de muncă și corelarea acestora cu datele aferente carnetelor de muncă procesate, interconectarea acestora cu baza de date deja existentă, precum și pentru recalcularea efectivă a pensiilor aflate în plată.


Distribuie articolul