SLI Dâmbovița: Scrisoare adresată parlamentarilor de Dâmbovița !

0
63

I. Referitor la Proiectul legii bugetului de stat pe anul 2023,
aprobat în ședința de Guvern din 08.12.2022:
În timp ce în țările membre ale Uniunii Europene se alocă, în medie,
4,7% din P.I.B. pentru finanțarea învățământului, România  a alocat
puțin peste jumătate din media europeană pentru acest sector strategic –
educația. Așa cum rezultă și din execuțiile bugetare, în ultimii 33 de
ani, învățământul românesc a fost în permanență subfinanțat, iar
„roadele” acestei politici păguboase sunt „culese” an de an de
generațiile de elevi, primii afectați de insuficienta finanțare.
Prea mulţi ani s-a amânat alocarea unor resurse bugetare care, în mod
normal, ar fi trebuit să crească an de an, pentru ca educația din
România să fi atins deja standardele europene. Deşi Legea educaţiei
naţionale instituie caracterul de prioritate naţională a învăţământului
şi prevede alocarea anuală din bugetul de stat şi din bugetele
autorităţilor publice locale a minimum 6% din produsul intern brut al
anului respectiv pentru educație,  acest procent din PIB nu a fost
niciodată alocat, practica guvernamentală a ultimilor 12 ani find aceea
a prorogării aplicăriii dispozițililor legale care statuează alocarea a
6% din PIB.
Nici Guvernul Ciucă nu renunță la această politică, astfel încât, prin
proiectul legii bugetului de stat pentru anul 2023, se prevede alocarea
a 2,1% din produsul intern brut, de la bugetul de stat, prin bugetul
Ministerului Educației și a încă 1,1 % din PIB prin administrațiile
locale și învățământului superior. Chiar și cu un buget total al
educației de 3,2% din P.I.B., România reușește „performanța” de a aloca
doar 68% din media bugetelor pe care celelalte state membre ale Uniunii
Europene le alocă pentru finanțarea educației. Aceasta, în condițiile în
care, punerea în practică a Proiectului ”România educată”,  înseamnă,
printre altele, creșterea investițiilor în infrastructura școlară și
motivarea resursei umane. Niciunul dintre aceste obiective majore nu se
poate atinge fără resurse financiare semnificative, alocate de la
bugetul de stat. Este evident că, în măsura în care bugetul de stat
pentru anul 2023 nu va aloca procentul de 6% din PIB, prevăzut de Legea
educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările
ulterioare, orice pachet legislativ care să transpună în practică
Proiectul ”România educată”,  va fi sortit eșecului, nefiind posibilă
implementarea acestuia.
Educația din România are nevoie de resurse financiare consistente, nu
doar de proiecte legislative frumos scrise, dar imposibil de
implementat, în lipsa resurselor financiare!

Doamnelor și domnilor parlamentari,
Fără bani se poate face doar o pseudo-reformă, iar domniilor voastre, în
calitate de aleși ai acestui popor, vă revine responsabilitatea ca, prin
votul pe care îl veți da asupra proiectului legii bugetului de stat
pentru anul 2023, să asigurați alocarea a 6% din P.I.B. pentru
finanțarea învățământului.

II.     Referitor la proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de
urgenţã a Guvernului nr.168/2022 privind unele măsuri fiscal-bugetare,
prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea
unor acte normative, înregistrat la Senat sub nr. B 807/2022,  vă
adresăm rugămintea de a fi discutată și aprobată, în regim de urgență,
cu modificări și completări, astfel încât:
1)      să se asigure, pentru toate categoriile de personal plătit din
fonduri publice, acordarea salariilor prevăzute în Anexele la Legea –
cadru nr. 153/2017, pentru anul 2022.
2)      la salariile astfel majorate, să se aplice indexarea cu rata
inflației, măsură  menită să împiedice scăderea puterii de cumpărare a
angajaților. Solicitarea de indexare a salariilor cu rata inflației este
deja adoptată de majoritatea statelor membre ale Uniunii Europene.
3)      să se permită plata orelor suplimentare. Reamintim că măsura
compensării cu timp liber corespunzător a fost introdusă în perioada
crizei economice din 2008, din rațiuni pur financiare, însă, deși criza
a trecut, niciunul dintre guvernele ulterioare, nu a renunțat la o
asemenea măsură menită să diminueze veniturile anagajaților. Nu trebuie
uitat că, mai ales în învățământ, o mare parte din personal prestează
muncă suplimentară, datorită insuficienței resurse umane, determinată și
de măsurile de suspendare a ocupării prin concurs a posturilor vacante,
adoptate în ultimii ani și care au  condus la supraîncărcarea cu sarcini
a angajaților unităților de învățământ.
4)      să fie eliminată prevederea referitoare la menținerea cuantumului
sporurilor cel mult la nivelul cuantumului acordat în luna decembrie
2022.  Menționăm că  această prevedere a condus și conduce în continuare
la discriminarea personalului din învățământ, singurele categorii de
salariați bugetari care nu beneficiază de plata sporurilor pentru
condiții de muncă, întrucât în sistemul educațional nu a fost aprobat
regulamentul pentru sporuri emis în aplicarea Legii – cadru nr.
284/2010. În lipsa regulamentului, salariații din învățământ nu au
benenficiat de sporuri pentru condiții de muncă nici pe perioada de
aplicare a Legii – cadru nr. 284/2010, nici la 01. 07. 2017- data
intrării în vigoare a Legii – cadru nr. 153/2017 și nu vor putea
beneficia nici de sporurile prevăzute de regulamentele emise în baza și
în executarea Legii – cadru nr. 153/2017. Ori, după 12 ani de
discriminare a personalului din învățământ, în privința plății sporului
pentru condiții de muncă, este momentul ca Parlamentul României să
permită acestor categorii de salariați să beneficieze de sporurile
pentru condiții prevăzute de regulamentele emise în temeiul Legii –
cadru nr. 153/2017.

Doamnelor și domnilor deputați și senatori,

Votul dumneavoastră este esențial pentru viitorului sistemului
educațional românesc.
Puteți pune capăt politicii de subfinanțare a educației,  dacă veți
aloca  6% din P.I.B. pentru educație, dar și politicii de salarizare
discriminatorie a angajaților din învățământ dacă, la adoptarea legii de
aprobare a OUG nr. 168/2022, veți lua în considerare propunerile
noastre.

Marius Popescu
Președinte SLI Dâmbovița

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here