,,Municipiul Târgovişte alege integritatea!”! Proiectul finalizat de UAT Târgoviște a urmărit eficientizarea activităților de prevenire şi combatere a corupției în administrația publică locală!

0
62

Unitatea Administrativ Teritorială – Municipiul Târgovişte, în calitate de Beneficiar, anunță finalizarea proiectului ,,Municipiul Târgovişte alege integritatea!”, cod SIPOCA 1138/ cod MySMIS2014 152159. Proiectul este finanțat din Fondul Social European prin Programul Operational Capacitate Administrativă 2014 – 2020, POCA/924/2/2/Creşterea transparenței, eticii şi integrității în cadrul autorităților și instituțiilor publice (CP15/2021 pentru regiunile mai puțin dezvoltate Sprijinirea măsurilor referitoare la prevenirea corupției la nivelul autorităților și instituțiilor publice locale).

Obiectivul general al proiectului:

Dezvoltarea şi consolidarea capacității administrative a instituţiei prin eficientizarea activităților de prevenire şi combatere a corupției în administrația publică locală, promovarea eticii şi integrității pentru imbunătățirea performanțelor în activitate, creşterea transparenței în procesul decizional, precum şi îmbunătăţirea cunoştinţelor şi a competenţelor personalului şi aleşilor locali.

Obiectivele specifice ale proiectului:
O.S.1. Creşterea gradului de implementare a măsurilor de prevenire a corupţiei şi indicatorilor de evaluare.

0.S.2. Cresterea gradului de conştientizare a efectelor corupției la nivelul personalului din administrația publică locală cât şi în rândul cetăţenilor.
0.S.3. Îmbunătățirea cunoștințelor și a competenţelor personalulului şi aleşilor locali în ceea ce priveşte măsurile anticorupție.

Rezultate obţinute:

Rezultat program R4: Grad crescut de implementare a măsurilor referitoare la prevenirea corupției și a indicatorilor de evaluare în autorităţile şi instituțiile publice-Rezultat proiect 1-1 METODOLOGIE DE IDENTIFICARE A RISCURILOR SI VULNERABILITĂŢILOR DE CORUPȚIE ÎN CADRUL PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI TÂRGOVIŞTE.

Rezultat program R4: Grad crescut de implementare a măsurilor referitoare la prevenirea corupției și a indicatorilor de evaluare în autoritățile și instituțiile publice – Rezultat project 2 – 1 SISTEM DE MANAGEMENT ANTI-MITĂ CONFORM ISO 37001:2016 ÎN CADRUL PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI TÂRGOVIŞTE.

Rezultat program R4: Grad crescut de implementare a măsurilor referitoare la prevenirea corupției şi a indicatorilor de evaluare în autorităţile şi instituțiile publice – Rezultat proiect 3-1 CERTIFICAT ISO 37001 ÎN CADRUL PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI TÂRGOVIŞTE.

Rezultat program R5: Grad crescut de conştientizare a corupției atât în rândul cetățenilor cât și al personalului din administrația publică – Rezultat proiect 4-1 STUDIU PRIVIND PERCEPȚIA ÎN RÂNDUL CETATENILOR ȘI AL PERSONALULUI DIN CADRUL ADMINISTRAŢIEI PUBLICE PRIVIND ASPECTE LEGATE DE CORUPȚIE ÎN CADRUL PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI TÂRGOVIŞTE.

Rezultat program R5: Grad crescut de conştientizare a corupţiei atât în rândul cetățenilor cât și al personalului din administratia publică – Rezultat proiect 5- 1 PLATFORMA DIGITALĂ ANTICORUPȚIE ÎN CADRUL PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI TÂRGOVIŞTE.

Rezultat program R6: Îmbunătățirea cunoştinţelor şi a competențelor personalului din autoritățile și instituțiile publice în ceea ce privește prevenirea corupției – Rezultat de proiect 6. PERSONAL ȘI ALEȘI LOCALI DIN CADRUL INSTITUȚIEI ȘI AI UNITĂŢILOR SUBORDONATE INSTRUIT ȘI CERTIFICAT ÎN DOMENIUL PREVENIRII ȘI COMBATERII CORUPŢIEI, TRANSPARENŢEI, ETICII ŞI INTEGRITĂŢII – 30 persoane DIN CADRUL PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI TÂRGOVIŞTE.

Beneficiar: MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE

Obiectivul proiectului: Dezvoltarea şi consolidarea capacității administrative
a instituției prin eficientizarea activităţilor de prevenire şi combatere a corupţiei în administrația publică locală, promovarea eticii, integrităţii pentru îmbunătățirea performanţelor în activitate, creșterea transparenţei în procesul decizional, precum şi îmbunătățirea cunoştinţelor şi a competenţelor personalului și aleşilor locali.

Valoarea totală a proiectului (LEI): 414.584,00

Valoarea eligibilă nerambursabilă

din FSE (LEI): 352.396,40

Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național (LEI): 53.895,92

Cofinanţarea eligibilă a beneficiarului (LEI): 8.291,68 Data semnării contractului de finanţare: 18.11.2021

Durata proiectului: 12 luni

,,Marcăm astăzi finalul unui proiect  „Municipiul Târgoviște alege integritatea.” Tot în această sală ne-am văzut și la debutul acestui proiect. Au fost parcurse toate etapele. Înainte de toate voi spune că niciun reprezentant al executivului administrației publice locale târgoviștene nu a fost manager de proiect aici. Cred că cel mai important rezultat este implementarea sistemului de management anti-mită și certificatul de calitate care a fost obținut de administrația locală târgovișteană. La nivelul administrației publice din Târgoviște există o preocupare pentru un asemenea tip de proiect, astfel încât, nici în interiorul administrației publice locale, nici cei care au raporturi de natură contractuală sau de altă natură cu administrația publică târgovișteană, să nu aibă de suferit pe această componentă deosebit de importantă, și anume, riscul și vulnerabilitățile cu privire la corupție, care sunt avute în vedere și de către Uniunea Europeană, prin acest program operațional capacitate administrativă care reglementează tocmai modalitatea de reacție sau de apărare cu privire la aceste riscuri și vulnerabilități. De asemenea, a fost implementat o metodologie de identificare a riscurilor și vulnerabilităților de corupție, în cadrul Primăriei Municipiului Târgoviște, existând și o platformă digitală unde pot fi accesate toate aceste informații pe care noi le aducem la cunoștința dumneavoastră în acest moment. Platforma legată de corupție este o modalitate de însușire a unor standarde de calitate pe această componentă, iar pe de altă parte, o modalitate de interacțiune cu cetățenii, dar și cu alți beneficiari ai serviciilor pe care administrația publică locală târgovișteană le oferă”, a declarat primarul municipiului Târgoviște, Cristian Stan la conferința de închidere a proiectului.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here