Distribuie articolul

În condițiile în care, odată cu abrogarea înscrisurilor în carnetele de muncă, înregistrarea angajaților a trecut în mediul electronic, iar la sediul Inspectoratului Teritorial de Muncă Dâmbovița vin zilnic persoane care întâmpină probleme din cauza datelor înregistrate greșit sau a lipsei de informații, instituția reamintește câteva aspecte de bază, privind Registrul General de Evidentă a Salariaților în Format Electronic (REVISAL).

Orice angajare sau modificare, apărută în statusul unui angajat (încheierea unui contract de muncă, suspendarea acestuia, încetarea, schimbarea încadrării) trebuie transmisă în REGES, on-line, sau la ghișeul ITM. Mai mult decât atât, anterior începerii activităţii, contractul individual de muncă trebuie înregistrat, în Registrul de Evidenţă a Salariaţilor, care se transmite, cel târziu în ziua anterioară începerii activităţii.

,,Completarea și transmiterea datelor în registru se realizează de către una sau mai multe persoane nominalizate prin decizie scrisă de către angajator, sau, în baza unui contract de prestari servicii, de către prestatori înregistrați la inspectoratele teritoriale de muncă. Angajatorii cu sediul social în județul Dâmbovița, au obligaţia de a notifica în scris ITM Dâmbovița despre externalizarea acestor servicii, în termen de 3 zile lucrătoare de la data încheierii contractului de prestări servicii. Contractarea serviciului de completare şi transmitere a datelor în registru nu exonerează angajatorul de obligaţiile stabilite de lege. Răspunderea pentru corectitudinea datelor transmise în registru îi revin acestuia în exclusivitate.

Pentru a evita pierderea accidentală a datelor din aplicația REVISAL, este foarte important să salvați periodic baza de date, pe un suport extern.

Pentru prima transmitere a registrului general de evidență a salariaților în format electronic, completat în aplicația informatică distribuită gratuit de Inspecția Muncii și disponibilă și pe site-ul ITM Dâmbovița, este necesară parcurgerea următorilor pași:

-se descarcă programul REVISAL 6.0.8. și se instalează aplicația pe calculatorul dorit;

-se completează cu datele angajatorului, ale salariaților și cu cele din contractele individuale de muncă;

-se generează fisierul cu extensia ”.rvs”, care va trebui transmis pe un stick, către ITM, împreună cu: adresa de înaintare (care poate fi descărcată de pe site-ul ITM Dâmbovița), o copie a Certificatului Unic de Înregistrare, eliberat de Registrul Comerțului, sau a Certificatului de Înregistrare Fiscală, respectiv o copie a actului de identitate, în cazul angajatorului persoană fizică. Odată cu efectuarea primei depuneri, pentru a putea transmite REVISAL-ul, fără a vă mai deplasa la ITM Dâmbovița, puteți solicita și obținerea credențialelor (user și parolă), pentru transmiterea on‐line a registrului.

Facem precizarea că, de la începutul anului, Inspectoratul Teritorial de Muncă Dâmbovița a primit aproape 900 de solicitări de eliberare parolă Revisal, iar la ghișeele instituției au transmis fișiere REVISAL 4400 de angajatori sau persoane împuternicite de aceștia.

La nivelul județului Dâmbovița, la acest moment, există 11188 de angajatori activi și 91820 de contracte de muncă active, înregistrate în REVISAL, iar  aproximativ 2600 de contracte individuale de muncă sunt suspendate’’, a transmis Lixandru Marius, inspector șef ITM Dâmbovița.


Distribuie articolul