Distribuie articolul

Cu părintească dragoste și statornică apreciere, binecuvântăm pe toți elevii, dimpreună cu părinții și profesorii lor, alături de toți ceilalți ostenitori din domeniul educațional, la începutul noului an școlar 2022-2023.

Educația tinerelor generații reprezintă o nobilă, necesară și importantă preocupare pentru spațiul creștin, românesc și european, după cum mărturisește paradigma noastră de civilizație bimilenară, clădită pe valorile nepieritoare ale Evangheliei lui Hristos, care au în centrul lor școala, cultura și cunoașterea.

Instituție fundamentală a societății noastre, alături de Biserica strămoșească și de Familie, Școala pregătește,în primul rând, caractere morale, oferă lumina cunoașterii, împreună cu înțelepciunea și știința înaintașilor, insuflă dragostea față de credința, neamul și țara noastră, dar și deschiderea spre Europa și marea cultură a lumii, accentuând, după cum mărturisește Sfânta Scriptură,faptul că „îndemnurile care dau învățătură sunt calea vieții (Pildele lui Solomon 6, 20, 23).De altfel, despre importanța educației și despre responsabilitatea deosebită a profesorilor, Sfântul Ioan Gură de Aur spunea, acum mai bine de un mileniu și jumătate, că „nu există artă mai frumoasă decât arta educației. Pictorul și sculptorul fac doar figuri fără viață, dar educatorul creează un chip viu; uitându-se la el, se bucură și oamenii, se bucură și Dumnezeu”.

Credința în Dumnezeu și iubirea față de aproapele trebuie puse întotdeauna la temelia fiecărui nou început, ca premise ale biruinței asupra încercărilor vieții, a crizelor de tot felul, a asalturilor întunecate ale ideologiilor, și a tot ceea ce tulbură pacea și bucuria noastră cotidiană. De aceea, din această perspectivă, apreciez importanța deosebită a orei de Religie din sistemul nostru educațional, fiindcă oferă copiilor noștri fundamentele morale necesare și autentice ale spiritualității și culturii românești și universale, oferindu-le o înțelegere complexă și adevărată asupra lumii și a vieții, pentru a valoriza pacea și buna înțelegere între oameni.

Vă asigur că Biserica strămoșească este întotdeauna alături de elevii, părinții și profesorii lor, apreciindu-i, încurajându-i și susținându-i!

Tuturor, vă împărtășesc părintești binecuvântări, dimpreună cu urări de pace și de bucurie, invocând ocrotirea Atotmilostivului Dumnezeu în noul demers educațional!

 

† NIFON,

 

Arhiepiscop şi Mitropolit


Distribuie articolul