Distribuie articolul

Acest volum, tipărit de Editura Arhiepiscopiei Târgoviștei, la inițiativa Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Nifon, celebrează, în cele 350 de pagini, personalitatea unuia din cei mai erudiți voievozi,cunoscut drept iubitor de cultură și protector al artelor –Voievodul Petru Cercel, care s-a remarcat drept cel mai cunoscut promotor al renașterii culturale din Țara Românească și unul dintre credincioșii fii ai Ortodoxiei românești.

Voievodul a sprijinit, cu generozitate și cu dăruire, misiunea pastorală a Bisericii noastre străbune, oferindu-i sprijinul său Mitropolitului Serafim pentru propășirea credinței ortodoxe.Personalitatea sa este legată în mod indelebil de cunoscuta și distinsa lui operă literară creștină, de la care ne-a parvenit numai Imnul închinat lui Dumnezeu, poem religios care mărturisește despre bunele sale cunoștințe religioase, despre sensibilitatea sa aparte, dar, mai cu seamă, despre fundamentele credinței ortodoxe ce stau la baza alcătuirii sale.

Tot lui îi datorăm faptul că, în anul 1584, a readus capitala Țării Românești la Târgovișteși s-a preocupat de reconstrucția și dezvoltarea Curții Domnești de aici.

Mitropolitul Nifon a accentuat, în Precuvântarea volumului, faptul că „prin activitatea sa, Voievodul Petru Cercel a fost o adevărată punte de legătură între Răsăritul și Apusul Europei, fiind un model de aprofundare spirituală și culturală, dar și de erudiție și râvnă întru propășirea neamului său. Deși scurtă, domnia sa a fost străbătută de ideea continuității cu tradiția voievodală munteană de sprijinire a Bisericii noastre strămoșești, de perpetuare a tradiției simfoniei bizantine, dar și de o deosebită renaștere în plan cultural și spiritual”.

 

BIROUL DE PRESĂ AL ARHIEPISCOPIEI TÂRGOVIȘTEI


Distribuie articolul