Distribuie articolul

Astăzi, 28.07.2022, a avut loc ședința ordinară a Colegiului Prefectural al județului Dâmbovița, prezidată de Prefectul Claudia Gilia, în cadrul căreia au fost trecute în revistă următoarele aspecte:

  1. Informare privind activitățile desfășurate și rezultatele obținute de către structurile de poliție și Inspectoratul de Jandarmi Județean Dâmbovița pentru prevenirea și combaterea evenimentelor în zona unităților școlare și adiacente acestora;
  2. Plățile directe – un impuls pentru dezvoltarea agriculturii performante. Prezentarea activității din semestru I, anul 2022;
  3. La primul punct de pe ordinea de zi,”Informare privind activitățile desfășurate și rezultatele obținute de către structurile de poliție și Inspectoratul de Jandarmi Județean Dâmbovița pentru prevenirea și combaterea evenimentelor în zona unităților școlare și adiacente acestora”, Comisar – șef de Poliție Claudiu – Adrian Antofie a prezentat atât activitățile preventiv-reactive desfășurate în anul școlar 2021-2022 de către Inspectoratul de Poliție Județean Dâmbovița, cât și evoluția criminalității sesizate pe genuri de fapte și trendul acestora în învățământul preuniversitar.

În ce privește activitățile preventiv-reactive, acestea s-au desfășurat în 305 unități de învățământ (214 în mediul urban și 91 în mediul rural), polițiștii adresându-se unui număr de 22146  beneficiari (11390 în mediul urban și 10756 în mediul rural), în cadrul a 987 ore de curs, fiind abordate tematici de natură judiciară, precum: prevenirea infracțiunilor cu violență, răspunderea penală a minorilor, combaterea bullyng-ului și a cyberbullying – ului, respectarea regimului circulației rutiere, prevenirea infracțiunilor contra patrimoniului, prevenirea și combaterea traficului de persoane și a consumului de droguri.

Cu privire la evoluția criminalității sesizate pe genuri de fapte și trendul acestora în învățământul preuniversitar, potrivit datelor prezentate de IPJ Dâmbovița, în anul şcolar 2021-2022, în incinta şi în zona adiacentă celor 497 unităţi de învăţământ preuniversitar au fost sesizate 124 infracţiuni, cele mai multe fiind de lovire sau alte violențe (67 fapte), urmate de portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase (14 fapte), furt (10 fapte), vătămare corporală din culpă (opt fapte), la care se adaugă alte fapte după cum urmează: distrugere, amenințare, operațiuni cu articole pirotehnice efectuate fără drept, hărțuire, violarea vieții private etc.

Prefectul județului a solicitat Inspectoratului Școlar Județean să realizeze ”o evaluare a situației unităților de învățământ care nu dispun de pază, nici umană, nici prin sistem de supraveghere video, în vederea efectuării demersurilor necesare pentru asigurarea instrumentelor de protecție a copiilor în viitorul an școlar, 2022-2023.”

  1. În cadrul celui de-al doilea punct trecut pe ordinea de zi,Plățile directe – un impuls pentru dezvoltarea agriculturii performante. Prezentarea activității din semestru I”,au fost evidențiate cuantumurile pentru schemele de sprijin cele mai accesate în anul 2021, în județul Dâmbovița și date care vizează finalizarea plaților pentru Campania 2021,până la 30 iunie 2022. Astfel, în anul 2021, în județul Dâmbovița, au fost primite 24.414 cereri unice, cumulat în sectoarele zootehnic ți vegetal. Repartizarea fermierilor este dispusă pe Centre Locale, unui centru local îi sunt arondate mai multe localități, după cum urmează:
Centrul Local/ jud.  

Târgoviște

 

Titu

 

Răcari

 

Găești

 

Pucioasa

 

Moreni

Centrul Jud

>50 ha

Nr fermieri 6.139 5.113 2.409 6.292 2.196 2028 237
Total 24.414 cereri / 129.578,10 ha

 

Primirea cererilor unice de la fermieri, gestionarea și autorizarea pentru plată a acestora se realizează la APIA – Centrul Județean. Plata efectivă către fermieri este o activitate care se execută de către Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură – Aparat Central.

Autorizarea la plată a cererilor unice de sprijin cuprinde doua etape: autorizare plăți în avans, în perioada 16 octombrie – 29 noiembrie 2021 și autorizare plăți regulare, în perioada 02 decembrie 2021 – 30 iunie 2022, conform art. 75 din Regulamentul European 1306/2013 privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune.

Plata regulară s-a finalizat pentru toti fermierii care au solicitat sprijin prin cererea unică în anul 2021, înainte de 30 iunie 2022.

Din înregistrarile existente în Sistemul Integrat de Administrare și Control, la A.P.I.A. – Centrul Judetean Dâmbovița 23.522 de  fermieri au solicitat sprijin prin cererea unică de plată în anul 2022, pentru o suprafață agricolă de 130.615,88 ha.

După încheierea campaniei de primire, cererile unice au trecut prin etapa de control preliminar. Concret, fermierii au avut la dispoziție perioada 02-23 iunie pentru remedierea, fără sancțiuni, a erorilor de amplasare a parcelelor agricole sau de declarare a culturilor, în vederea extragerii eșantionului pentru controlul pe teren. Au fost  notificați 2.842 de fermieri.

Pentru fermierii care intenţionează să acceseze credite în vederea finanţării activităţilor curente, de la instituţiile bancare și non-bancare care au încheiat convenţii cu APIA, se eliberează  adeverinţe pentru beneficiarii schemelor de plată (schema de plată unică pe suprafaţă, plata redistributivă, plată pentru practici agricole benefice pentru climă şi mediu şi măsurile de mediu şi climă – M10, M11, M13), implementate de Agenţie  în cadrul Campaniei curente.

Astfel, potrivit convenţiilor, la solicitarea scrisă a fermierului, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură eliberează o adeverinţă prin care confirmă că acesta a depus cererea unică de plată, aplicand pentru schema de plată unică pe suprafaţă, plata redistributivă, plata pentru practici agricole benefice pentru climă şi mediu și/sau pentru măsurile de mediu şi climă – M10, M11, M13. De asemenea, prin adeverinţă se confirmă, la data emiterii acesteia, suprafaţa eligibilă la plată pentru schemele de sprijin care fac obiectul convenţiei.

Valoarea creditului va fi de până la 90% din valoarea sumei calculate conform adeverinţei eliberate de APIA.

Pe lângă schemele de sprijin pentru care fermierii aplică prin depunerea cererilor unice, APIA derulează și alte măsuri specifice: ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată înagricultură (1,63 lei/litru);sprijin financiar pentru furnizarea fructelor, legumelor, laptelui și produselor lactate; sprijin pentru ajutor de stat în vederea creării de suprafețe împădurite și pentru prima împădurire.

În anul 2022, au fost acordate forme de ajutor în agricultură în plus față de cele care pot fi solicitate în cadrul cererii unice de plată. Pentru crescătorii de animale din sectoarele bovine, suine si avicol s-a acordat ajutor de stat privind susținerea activității în contextul crizei economice generate de pandemia de COVID 19, în conformitate cu  prevederile OUG 51/2022.

  1. La punctul ”Diverse” de pe ordinea de zi a ședinței a fost punctată derularea Recensământului Populației și Locuințelor 2021. La nivelul județului Dâmbovița, conform datelor furnizate de Institutul Național de Statistică la data de 25 iulie, a fost recenzată circa 98% din populația rezidentă estimată, județul nostru situându-se pe locul 12 în ierarhia județelor țării, cu 7,5 puncte procentuale peste media națională. Etapa recenzării în teren din cadrul RPL 2021 se va finaliza duminică, 31 iulie 2022. Diseminarea datelor și publicarea rezultatelor provizorii ale recensământului se vor face în luna decembrie a anului 2022, urmând ca publicarea datelor finale să se facă în luna decembrie a anului 2023.

 Biroul de Presă al Instituției Prefectului – Județul Dâmbovița


Distribuie articolul