Distribuie articolul

Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Muncă Dâmbovița amintește absolvenților din promoția 2022 că sunt așteptați să se înregistreze în evidențele instituției pentru a beneficia de serviciile gratuite prevăzute în legislația din domeniul de activitate, în scopul facilitării integrării pe piața forței de muncă.

Ca urmare a înregistrării în evidențele AJOFM Dâmbovița, absolvenţii pot beneficia de:

Informare şi consiliere profesională – ansamblu de servicii care se acordă în vederea identificării intereselor profesionale, instruirea în metode şi tehnici de căutare a unui loc de muncă, tehnici de prezentare la interviuri de angajare, întocmirea unui CV Europass.

Medierea muncii – activitatea prin care se realizează punerea în legătură a angajatorilor cu persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă în vederea stabilirii de raporturi de muncă.

În acest sens, sunt prezentate informații privind locurile de muncă vacante și condițiile de ocupare a acestora, se face o preselecție a candidaților corespunzător cerințelor locurilor de muncă oferite, în concordanță cu pregătirea, aptitudinile, experiența și interesele acestora.

Consultanță și asistență pentru începerea unei activități independente sau pentru inițierea unei afaceri se acordă, la cerere, persoanelor în căutarea unui loc de muncă, sub formă de servicii juridice, de marketing, financiare, metode și tehnici eficiente de management.

Formarea profesională asigură iniţierea, calificarea, recalificarea, perfecţionarea şi specializarea în diferite meserii solicitate pe piaţa muncii.

Prima de inserțieabsolvenții instituțiilor de învățământ și absolvenții școlilor speciale, în vârstă de minimum 16 ani, care, în termen de 60 de zile de la absolvire, se înregistrează la agențiile pentru ocuparea forței de muncă și se angajează cu normă întreagă pentru o perioadă mai mare de 12 luni, beneficiază, din bugetul asigurărilor pentru șomaj, de o primă de inserție egală cu 1575 lei.

Indemnizația de șomaj se acordă pe o perioadă de 6 luni și are valoarea de 263 lei.

Precizăm că înregistrarea ca persoană în căutarea unui loc de muncă ca etapă prealabilă și obligatorie pentru obținerea indemnizației de șomaj, se face , conform legislației în vigoare, în termen de 60 de zile de la data absolvirii studiilor ( Ordinul MEC nr.5549/2021  privind structura anului școlar 2021-2022 publicat în Monitorul Oficial), ultima zi fiind 26 iulie 2022 inclusiv.

Actele necesare pentru înregistrare ca persoane aflate în căutarea unui loc de munca, sunt:

-actul de identitate;

-actul de studii (adeverința din care să rezulte data absolvirii);

Elevii care nu au situația școlară încheiată la toate materiile, se pot înregistra în evidența AJOFM Dâmbovița în termen de 60 de zile de la data promovării examenului de corigență, data fiind înscrisa în adeverința eliberată de instituția de învățământ.

Detalii suplimentare se pot obţine:

-site: www.anofm.ro – ajofmdambovita – secțiunea formulare persoane fizice/indemnizații de șomaj și stimulente pentru ocupare acordate persoanelor înregistrate în evidențele ANOFM.

-tel. 0245/620635.

 Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Dâmbovița


Distribuie articolul