Distribuie articolul

Astăzi, la sediul Instituției Prefectului, a avut loc ședința Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice, la care au participat reprezentanți a serviciilor publice deconcentrate și ai asociațiilor de pensionari.

Primul punct pe ordinea de zi l-a constituit informarea privind acțiunile întreprinse de Inspectoratul de Poliție Județean Dâmbovița pentru identificarea persoanelor vârstnice care locuiesc singure, izolate și care pot deveni victime ale infractorilor.

De asemenea, au fost prezentate măsurile luate pentru ajutorarea acestora.

La punctul ”Diverse” de pe ordinea de zi, au fost prezentate măsurile organizatorice adoptate de Casa Județeană de Pensii (CJP) Dâmbovița pentru a veni în sprijinul beneficiarilor. În acest sens, conducerea CJP a pus la dispoziția dâmbovițenilor un aparat pentru emiterea de bonuri de ordine, pentru a fi evitată aglomerația de la ghișee și pentru a scurta timpul de așteptare. De asemenea, sunt puse în mod gratuit la dispoziția pensionarilor toate formularele – tip de care aceștia au nevoie în momentul depunerii solicitărilor lor, fiind, totodată, îndrumați în completarea cererilor de către un angajat al Casei de Pensii.

În cadrul întâlnirii, doamna Niculina Sandu, directorul economic al Casei Județene de Asigurări de Sănătate Dâmbovița a precizat că, în această lună, au fost încheiate contractele pentru servicii medicale cu furnizorii din județ.

Directorul executiv al Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială, domnul Bogdan Iancu a subliniat că au fost depuse 19 de cereri de finanțare pentru dezvoltarea serviciilor sociale, în vederea îmbunătățirii condițiilor din centrele sociale.

A fost subliniată importanța acordării unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatură instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri conform Decretului – Lege nr. 118/1990:

În perioada iunie 2020 – martie 2022 la Comisia pentru aplicarea Decretului Lege nr. 118/1990 din cadrul AJPIS Dambovita, au fost depuse 895 cereri, dintre care 796 admise, 53 respinse, 5 redirecționate către alte agenții teritoriale și 41 în curs de soluționare.

Biroul de Presă al Instituției Prefectului – Județul Dâmbovița

 


Distribuie articolul