Olimpiada de limba și literatura română pentru elevii de gimnaziu

0
542

Conform Calendarului competițiilor naționale pe discipline școlare la care participă elevi români, în anul școlar 2021 – 2022, nr. 25.810/21.02.2022 corelat cu Anexa 2 la Ordinul ministrului educației nr. 3066/2022 privind aprobarea listei competițiilor pe discipline școlare, sportive și proiecte educative internaționale și naționale, în anul școlar 2021-2022, în perioada din vacanța de primăvară a elevilor cuprinsă în intervalul 18.04.2022-22.04.2022, se desfășoară la Târgoviște etapa națională a Olimpiadei de limba și literatura română pentru elevii de gimnaziu.

Organizată conform actelor normative în vigoare (OME nr 3123/ 2022 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare si desfășurare a competițiilor școlare si a Regulamentului de organizare a activităților cuprinse in calendarul activităților educative, școlare si extrașcolare, Regulamentul specific privind organizarea şi desfășurarea olimpiadei naționale de limba și literatura română – clasele V-VIII  în anul școlar 2021-2022  nr. 26121/01.03.2022), Olimpiada implică prezența unui număr mare de participanți, câte 4 elevi și 1 profesor însoțitor din fiecare județ al țării, respectiv din fiecare sector al municipiului București, însumând un total de 188 de elevi, 43 de cadre didactice însoțitoare și aproximativ 30 de cadre didactice – membri și profesori evaluatori în Comisia Centrală.

Prin faptul că participanții sunt din toate județele țării, Olimpiada oferă prilejul promovării obiectivelor turistice și culturale ale județului nostru, astfel că, pe lângă activitățile specifice olimpiadei – probă scrisă, probă orală –Comisia județeană de organizare a etapei naționale a planificat activități de descoperire și cunoaștere a orizontului local, în parteneriat cu autoritățile locale și județene, cu diverse organizații și ONG-uri, cu instituții de învățământ, cu asociații ale părinților și elevilor (conform art.16 (2), art.52 (2), (3) din OME 3123/2022), parteneri tradiționali în educația dâmbovițeană.

Din județul Dâmbovița vor participa în concurs patru elevi:

-PațanghelAlexia Camelia –  Școala Gimnazială Nr.2 Lungulețu – clasa a V-a

-Stancu TimeeaElena- Colegiul Național „ConstantinCantacuzino” Târgoviște – clasa a VI-a

-Maziliu Mario Daniel –  Colegiul Național „Vladimir Streinu”  a VII-a

-Neacșu Alexandra Elena – Colegiul Național „Constantin Cantacuzino”Târgoviște– clasaa VIII-a

Informațiile încărcate în timp real se regăsesc pe site-ul dedicat Olimpiadei.

https://ollrnationala22.wixsite.com/onllr-gimnaziu-2022

Vă asteptăm să fiți alături de noi pe parcursul activităților!

 

Președinte Comisie județeană,                                                                        Vicepresedinte,

Prof. Ileana-Cătălina NICOLĂESCU                                                            Prof. Mihaela DULEA

Inspector școlar general                                                          Inspector școlar de limba și literatura română

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here