Distribuie articolul

În contextul actual privind conflictul dintre Rusia si Ucraina, având drept consecințe un val de persoane din Ucraina care intră în Romania, pentru clarificarea aspectelor legate de posibilitățile privind accesul acestora la asistență medicală pe teritoriul României, facem urmatoarele precizări :

 • În prezent este in vigoare Conventia între Republica Populara Romana si Uniunea

Republicilor Sovietice Socialiste, privind colaborarea în domeniul prevederilor sociale, semnata la Bucuresti , la 24.12.1960 si ratificata prin Decretul nr 165/1961

Convenția reglementează relațiile dintre România si Ucraina, Romania și Federația Rusă, precum și în relatia România și Republica Armenia, în calitate de state succesoare ale URSS și se aplică cu prioritate față de eventuale dispozitii contrare ale legii romane .

Astfel, cetățenilor ucraineni care intră pe teritoriul României în conditii legale li se acordă asistentă și îngrijire medicală, în condițiile prevăzute pentru cetațenii proprii (români) ( art 8 pct 1 din Conventie ).

Toate cheltuielile legate de acordarea asistentei medicale în acest caz, se acordă de către partea română și nu se decontează între cele două state, respectiv România – Ucraina (art 9 din Convenție)

 • La data de 27.02.2022  a intrat în vigoare U.G nr. 15/2022 privind acordarea de sprijin si

Asistență umanitară de către statul român cetațenilor straini sau apatrizilor aflati în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina.

Astfel, pentru cetățenii străini și apatrizii aflați în situații deosebite care provin din zona conflictului armat din Ucraina și intră pe teritoriul României și care nu solicită o formă de protecție potrivit Legii nr 122/2006 privind azilul în Romania, cu modificările și completarile ulterioare, se fac aplicabile dispozițiile art. 1 alin (4) din OUG nr. 15/2022 , potrivit cărora aceștia beneficiază de aceleași servicii medicale ca asigurații români, fără plata contribuției de asigurari sociale de sănătate, precum și de medicamentele, materialele sanitare, dispozitivele medicale și serviciile cuprinse în programele naționale de sănătate curative .

 • Pentru cetațenii straini care intră pe teritoriul României din Ucraina și care solicită o formă

de protecție internațională în România, se fac aplicabile dispozițiile Legii nr 122/2006 privind azilul în România cu modificările și completările ulterioare. Potrivit art 17 alin (1)  din acest act normativ, pe durata procedurii de azil, strainii care solicită acordarea unei forme de protectie, au urmatoarele drepturi :

 • m) : dreptul de a primi gratuit asistentă medicală primară și tratament corespunzator, asistență medicală spitalicească de urgență, precum și asistență medicală și tratament gratuit în cazurile de boli acute sau cronice care îi pun viața în pericol iminent, prin sistemul național de asistență medicală de urgență și de prim ajutor calificat. Aceste servicii se asigură, după caz, prin serviciul medical al centrelor de cazare sau/și prin alte unități sanitare acreditate si autorizate conform legii ;
 • m^1) : dreptul de a fi inclus în programele naționale de sănatate publică ce au drept scop prevenirea, supravegherea si controlul bolilor transmisibile, în situatiile de risc epidemiologic ;
 • n) : dreptul solicitanților de azil cu nevoi speciale de a primi asistentă medicală adecvată;

Conform art.17 alin (3) din același act normativ, fondurile bănești necesare pentru asigurarea drepturilor prevazute la alin (1) lit.m) si n) se suporta de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Afacerilor Interne.

Coroborand prevederile actelor normative mai sus menționate și ținând cont de principiul aplicării imediate a legii civile noi, instituit prin dispozitiile art. 6 alin (5) si (6) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil , cu modificările și completările ulterioare, se desprind următoarele situații juridice :

 • pentru cetațenii ucraineni care au intrat în România anterior intrării în vigoare a dispozițiilor OUG nr. 15/2022 și pentru care s-a deschis dreptul la servicii medicale anterior acestei date, sunt aplicabile dispozițiile Conventiei ;
 • pentru cetățenii ucraineni care au intrat în România anterior intrării în vigoare a dispozițiilor OUG nr. 15/2022 și pentru care s-a deschis dreptul la servicii medicale ulterior acestei date, sunt aplicabile dispozitiile OUG nr.15/2022 ;
 • pentru cetățenii straini (inclusiv cetățeni ucraineni) sau apatrizii aflați în situații deosebite, care provin din zona conflictului armat din Ucraina și care au intrat în Romania și care nu solicita o forma de protecție potrivit Legii nr. 122/2006 privind azilul în Romania, cu modificările și completările ulterioare, sunt aplicabile dispozitiile OUG nr. 15/2002
 • Documentul care se prezintă la furnizorii de servicii medicale, materiale sanitare, medicamente și dispozitive medicale și pe baza caruia se acordă asistență medicală este documentul de trecere a frontierei de stat, valabil, acceptat de statul roman, cuprins în Lista documentelor de trecere a frontierei de stat acceptate de statul roman, prevăzută în Anexa din Ordinul ministrului afacerilor externe nr 1124/2015 privind lista documentelor de trecere a frontierei de stat acceptate de statul roman, cu modificările și completările ulterioare, din care să rezulte că persoana se încadrează în categoria cetațenilor ucrainieni sau, dupa caz, a cetățenilor straini sau apatrizi care provin din zona conflictului armat din Ucraina;
 • o copie a documentului se păstrează la furnizor
 • Furnizorii de servicii medicale întocmesc evidențe distincte pentru serviciile medicale, materialele sanitare, medicamentele, dispozitivele medicale  acordate persoanelor beneficiare ale OUG nr 15/2022.

 

C.A.S. DAMBOVITA

DIRECTOR GENERAL

 


Distribuie articolul