Distribuie articolul

Ziua Culturii Naţionale constituie de fiecare dată un deosebit prilej de a evidenția valoarea și profunzimea pe care cultura a avut-o la fundamentarea identității noastre naționale, la gloria trecutului și la necesara înnoire din prezent, pentru a crea premisele unui viitor demn de eforturile, jertfelnicia și darurile oferite cu generozitate de Dumnezeu, înaintașilor noștri.

Cultura noastră veche este puternic impregnată de valorile Evangheliei lui Hristos și are o puternică amprentă eclezială, pentru că Biserica a fost cea care a înființat și a patronat școli, biblioteci și tipografii, fiind instituția cea mai relevantă din acest punct de vedere, așa cum continuă să fie, de altfel, și astăzi.

Cu evlavie, dărnicie și responsabilitate față de valorile noastre creștine și românești, voievozii noștri s-au manifestat ca sprijinitori ai culturii, contribuind, cu deosebită generozitate, la tipărirea de carte, înființarea de școli, ctitorirea a numeroase biserici și mânăstiri, dar și la ridicarea acestui neam prin intermediul actului cultural.

De la Sfântul Voievod Neagoe Basarab, la Sfântul Voievod Martir Constantin Brâncoveanu și până la regii noștri, cu toții au sprijinit credința și cultura în îngemănarea lor firească, cu certitudinea că au un rol fundamental în educația și dăinuirea în istorie a neamului românesc. Iar aici, la Târgoviște, avem una dintre cele mai frumoase mărturii a rodniciei culturii sub pavăza credinței, dacă ne gândim numai la Ieromonahul Macarie, Dimitrie Liubavici, Diaconul Coresi, Matei Voievod Basarab, Schola Graeca et Latina, Pravila cea Mare sau Sf. Voievod Martir Constantin Brâncoveanu și, mai aproape de noi, Școala prozatorilor târgovișteni.

De altfel, nu întâmplător celebrăm cultura națională astăzi, când aniversăm ziua de naștere a celui care este considerat voievodul limbii române – Mihai Eminescu, poet, scriitor, jurnalist și vizionar om de cultură, de la a cărui naștere celebrăm acum 172 de ani și care, ca nimeni altul, a exprimat trăsăturile fundamentale ale neamului nostru, transformând, prin opera sa, chipul culturii române.

Cu gândul la marile personalități și realizări ale culturii naționale, nu doar astăzi, ci pe tot parcursul anului avem datoria de a contribui cu toții la sprijinirea actului cultural, la aprofundarea valorilor noastre spirituale, la buna educație a tinerelor generații care trebuie să-și cunoască și să-și aprecieze trecutul, accentuând nu doar paradigma de comunicare on-line, ci și pe cea clasică și în special cartea.

În aceste vremuri în care unii dintre conaționalii noștri, cu iresponsabilitate și lașitate, dominați de tenebre, încearcă să elimine elemente fundamentale ale culturii noastre, mai cu seamă ceea ce ține de amprenta ei creștină, avem datoria de a reafirma, de a trăi și de a promova principiile creștine, europene și românești, tradiționale, firești și necesare unei ample, rodnice și armonioase dezvoltări a țării noastre.

Cu părintească dragoste, vă îndemn pe toți la consolidarea și la aprofundarea culturii, darul cel mai de preț al înaintașilor noștri, dar și moștenirea cea mai importantă pe care o transmitem urmașilor noștri!

Invoc asupra tuturor binecuvântarea Atotmilostivului Dumnezeu, pe care-L rog să vă dăruiască pacea și bucuria spiritualității și a culturii.

 

† NIFON,

ARHIEPISCOP ŞI MITROPOLIT

 


Distribuie articolul