Distribuie articolul

?e??????e???? ??????? și ?????????ță ????e??̆?̦? ??? ?????? ???e?e? ?e ??merț, ?n??????e și  ??????????ă ?â?????ț? oferă asistență specializată și îndrumare prealabilă, precum și tehnoredactarea tuturor actelor necesare înființării unei Asociații și Fundații.

???????? ????????̦????? ????????̦?? ??. ??/??.??.????, ?? ??????e ?? ??????ț?? ș? ?????ț??, în România, persoanele fizice și juridice care urmăresc desfășurarea unor activități de interes general sau în interesul unor colectivități ori, după caz, în interesul lor personal nepatrimonial, pot constitui asociații ori fundații în condițiile prezentei ordonanțe.

???????̦???e ?̦? ??????̦???e ??????????e ???????? ??e?e??e? ????????̦e ???? ?e?????e ???????e ?e ??e?? ?????? ?ă?ă ???? ???????????. Î? ?e?e?e? ???â?????? ?e????????ăț?? ???????e, cei interesați pot ??e?? ?? ?e???????e ?e??????e?????? ??????? ?e???? î???e?e?e? ?? ?e?e?????e ? ??????? ?????e??e??? ?e?e???e.

 


Distribuie articolul