CAS Dâmbovița: AGENDA DE CONTRACTARE – NOIEMBRIE 2021

0
97

În atenția furnizorilor de dispozitive medicale, tehnologii și dispozitive asistive  destinate recuperării unor deficiente organice sau funcționale în ambulatoriu

 Având în vedere prevederile:

– Hotărârii Guvernului nr.  696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale, tehnologiilor și dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări de sănătate pentru anii 2021-2022,

– Ordinului MS-CNAS nr.1068/627/2021 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru  aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale, tehnologiilor și dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări de sănătate pentru anii 2021-2022,

vă anunțăm că  va avea loc o nouă sesiune de contractare pentru dispozitive medicale, tehnologii și dispozitive asistive destinate recuperării unor deficiențe organice sau funcționale în ambulatoriu în luna noiembrie 2021, conform următorului calendar:  

Nr.crt        DATA Etape în procesul de contractare

 

1. 18-19.11.2021 Perioada de transmitere în format electronic (PDF) a cererilor și a documentelor necesare încheierii contractelor.
3. 22.11.2021 Afișarea listei cu dosarele respinse la contractare, prin afișarea la sediul CAS Dâmbovița și pe site-ul www.casdb.ro.
4. 23.11.2021 Termenul limită de depunere a contestațiilor în cazul cererilor de contractare respinse.
5. 24.11.2021 Comunicarea modului de soluționare a contestațiilor.

 

6. 24.11.2021 Finalizarea procesului de contractare prin semnarea contractelor.

 

 

Documentele necesare încheierii contractelor se transmit în format electronic asumate fiecare ăn parte prin semnatură electronică extensă/calificată a reprezentantului legal al furnizorului. Reprezentantul legal al furnizorului răspunde de realitatea și exactitatea documentelor necesare încheierii contractelor.

Lista documentelor necesare contractării poate fi consultată accesând pagina web a CAS Dâmbovița, www.casdb.ro în secțiunea “FURNIZORI -CONTRACTARE 2021”

 

DIRECTOR GENERAL,

  1.      CRISTINA SIMA

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here