Distribuie articolul

La sfârșitul lunii august 2021, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Dâmbovița erau înregistrați 5661 șomeri (din care 2642 femei), rata șomajului fiind de 2,94 %. Comparativ cu luna precedentă, când rata șomajului a fost de 3,08 %, în această lună acest indicator a scăzut cu 0,14 pp.

Din totalul de 5661 persoane înregistrate în evidențele AJOFM Dâmbovița, 1360 erau beneficiari de indemnizaţie de şomaj, iar 4301 erau șomeri neindemnizați. În ceea ce privește mediul de rezidență, 1007 șomeri provin din mediul urban și 4654 sunt din mediul rural.

Structura șomajului pe grupe de vârste se prezintă sugestiv astfel:

Șomerii cu studii gimnaziale au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Dâmbovița (32,3 %). Cei cu studii primare și fără studii reprezintă 28,3 % din totalul şomerilor înregistraţi. 21,5 % dintre șomerii înregistrați au absolvit liceul sau școala postliceală. Șomerii cu nivel de pregătire profesională reprezintă 13,7 % din totalul șomerilor înregistrați, iar cei cu studii superioare sunt 4,2 %.

Structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate stabilit prin profilare, se prezintă astfel: 1844 persoane foarte greu ocupabile, 3014 greu ocupabile, 461 mediu ocupabile, iar 342 sunt persoane ușor ocupabile. Încadrarea  într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele noastre. Informaţii detaliate despre structura şomajului la nivelul judeţului Dâmbovița sunt afişate pe pagina de internet a AJOFM Dâmbovița,  la adresa www.anofm.ro.

 

                           

 

 


Distribuie articolul