Distribuie articolul

În primele 8 luni ale anului 2021, ca urmare a implementării Programului Naţional de Ocupare a Forţei de Muncă, prin intermediul AJOFM Dâmbovița au fost încadrate în muncă 4407 persoane, dintre care 1979 femei.

Din totalul persoanelor ocupate, 1810 au peste 45 de ani, 1061 au vârsta cuprinsă între 35 și 45 de ani, 869 au între 25 și 35 de ani, iar 667 sunt tineri sub 25 de ani ( 593 tineri NEET).

În funcţie de rezidenţă, din totalul persoanelor încadrate în muncă, 1409 provin din mediul urban, iar 2998 persoane sunt din mediul rural.

Din punct de vedere al nivelului de pregătire al persoanelor pentru care s-a identificat un loc de muncă, cele mai multe persoane au studii medii (1694). Cele cu studii profesionale sunt în număr de 930. Numărul celor cu studii universitare este de 525, iar cei cu studii elementare sunt în număr de 1258.

Din numărul total de persoane care au fost angajate prin intermediul AJOFM Dâmbovița, 3609 persoane fac parte din categoria celor greu sau foarte greu ocupabile. Precizăm că încadrarea într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele noastre.

Pentru integrarea pe piaţa muncii, persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă înregistrate în baza de date a agenţiei teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă în a cărei rază au domiciliul sau reşedinţa beneficiază de pachete personalizate de măsuri active prevăzute de Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, modificată şi completată.

Astfel, în primele 8 luni ale anului 2021, numărul persoanelor care au beneficiat de asistenţă pentru înregistrarea în evidenţă ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, în vederea asigurării protecţiei sociale privind acordarea indemnizaţiei de şomaj sau cuprinderea în măsuri active, a fost de 9907 persoane.

Pentru mai multe informații despre activitatea Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Dâmbovița, puteți accesa www.anofm.ro

 

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Dâmbovița

 


Distribuie articolul