Distribuie articolul

În săptămâna 7-11 iunie 2021 toate unitățile de învățământ din județul Dâmbovița au funcționat în scenariul 1 (62896 elevi și preșcolari, clasele a XII-a și a XIII-a finalizând cursurile pe data de 4 iunie).

Astăzi, 11 iunie 2021, s-a încheiat perioada prevăzută în Calendar pentru înscrierea absolvenților clasei a VIII-a la Evaluarea Națională. Sunt înscriși în aplicația dedicată 3201 elevi, toți din serie curentă, din totalul de 3547 elevi înmatriculați. Diferența de 346 este reprezentată de elevii care fie nu au promovat la data de 11 iunie 2021, fie sunt elevi cu cerințe educative speciale din învățământul special sau integrați în școlile de masă, care nu susțin evaluarea națională decât la solicitarea părinților (în anul școlar 2019-2020, din totalul de 4578 elevi înmatriculați în clasa a VIII-a, 4245 au fost înscriși la evaluarea națională și s-au prezentat 3929).

Prima etapă de repartizare computerizată și admitere în învățământul liceal de stat pentru candidații din seria curentă, precum și pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2021-2022, va avea loc în perioada 16-24 iulie 2021. Prima etapă de admitere în învățământul profesional și dual va avea loc în perioada 5-26 iulie 2021.

Pentru anul școlar 2020-2021, perioada de desfășurare a examenelor de corigență, stabilite în baza prevederilor art. 128 din Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ, aprobat prin OMEC nr. 5447/2020, cu modificările și completările ulterioare, este 5-20 iulie 2021 pentru toate clasele din învățământul primar, gimnazial, liceal și profesional.

Elevii din clasa a VIII-a, care vor susține și promova examenul de corigență, se pot înscrie la admiterea în clasa a IX-a, pe locurile rămase libere, în a doua etapă de admitere, în perioada 9-13 august 2021, în care pot fi repartizați și absolvenții clasei a VIII-a care nu au susținut evaluarea națională, respectiv în etapa a doua de admitere în învățământul profesional și dual, în perioada 6-9 august 2021.

 

Inspector școlar general,

Prof. Cătălina HOMEGHIU

 

 

 


Distribuie articolul