Distribuie articolul

Luna aprilie a fost una încărcată pentru inspectorii de muncă, din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Dâmbovița. Aceștia au desfășurat controale prevăzute în Programul Cadru de acțiuni pentru anul în curs, dar au realizat și acțiuni de verificare a neregulilor semnalate de angajații din județ. Latura preventivă nu a fost nici ea neglijată, astfel că, în cadrul întâlnirilor cu angajatorii dâmbovițeni, acestora li s-au reamintit obligațiile pe care le au în relație cu salariații, pentru asigurarea unor condiții de muncă decente și promovarea unui mediu de lucru sigur.

Pe parcursul lunii trecute, prin acțiunile de control desfășurate în domeniile relații de muncă și securitate și sănătate în muncă, au fost verificați 178 de angajatori, aplicându-se 122 de avertismente și amenzi în valoare 81.000 lei. Cele mai multe deficiențe în domeniul relațiilor de muncă au fost constatate în domenii precum construcții, pază și protecție și fabricare mobilă.

În privința controalelor efectuate în domeniul securității și sănătății în muncă, au fost descoperite neconformități ca lipsa semnalizării de securitate și sănătate în muncă, la locurile de muncă, nepurtarea echipamentelor de protecție, sau neefectuarea evaluării riscului epidemiologic de către medicul de medicina muncii, în condițiile ordinului  874/2020.

Totodată, în urma celor 63 de controale ce au vizat munca nedeclarată, au fost depistate  2 persoane lucrând fără forme legale de angajare. Munca nedeclarată a fost sancționată cu amenzi de 40 de mii de lei și a fost constatată la o societate comercială care desfășoară activități de lucrări drumuri.

,,O activitate prioritară în cadrul instituției a fost, și pe parcursul lunii trecute, soluționarea petițiilor și a reclamațiilor, adresate de salariații firmelor din județul Dâmbovița, care au sesizat nereguli în desfășurarea raporturilor de muncă pe care le-au avut cu angajatorii. Astfel, în luna aprilie 2021, ITM Dâmbovița a înregistrat 25 de petiții și reclamații ce au fost repartizate departamentelor de control spre soluționare, conform prevederilor O.G. 27/2002 modificată.

Aspectele sesizate au vizat în principal nerespectarea programului de lucru, neplata drepturilor salariale datorate, neacordarea sau neplata concediului de odihnă. Alte 85 de persoane s-au adresat direct instituției, primind indicații verbale pentru soluționarea problemelor semnalate. O mare parte a persoanelor care au venit la sediul ITM Dâmbovița au solicitat verificarea încheierii și înregistrării contractului de muncă, în condițiile negociate.

În această perioadă, se desfășoară acțiuni din programul cadru al Inspecției Muncii, cum ar fi monitorizarea riscurilor existente în microîntreprinderi, identificarea riscurilor care provoacă afecțiuni musculo-scheletice, acțiuni de control privind prevenirea expunerii lucrătorilor la riscul de infectare cu COVID-19, dar și acțiuni de control privind implementarea măsurilor necesare pentru asigurarea securității lucrătorilor din industria extractivă de suprafață’’, a declarat Marius Lixandru, inspector șef al ITM Dâmbovița.

 


Distribuie articolul