Distribuie articolul

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de UrgenţăDâmboviţa adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

 Art.1.Se constată depășirea limitei de 3/1000 locuitori a ratei de incidență cumulată a cazurilor pe ultimele 14 zile în următoarele unități administrativ-teritoriale: Lucieni(3,33 cazuri/1000 locuitori), Răzvad (3,04 cazuri/1000 locuitori);

Art.2. Unitățileadministrativ-teritoriale prevăzute la art. 1 vor aplica măsurile specifice intervalului de referinţă al incidenţei ratei cumulate a cazurilor pe ultimele 14 zile prevăzute de H.G. nr. 35/10.02.2021;

Art.3.Se constată depășirea limitei de 1,5/1000 locuitori a ratei de incidență cumulată a cazurilor pe ultimele 14 zile în următoarele unități administrativ-teritoriale: Ulmi(1,88 cazuri/1000 locuitori), Malu cu Flori (1,85 cazuri/1000 locuitori), Vulcana Pandele (1,81 cazuri/1000 locuitori) și se constată menținerea depăşirii după 14 zile a limitei de 1,5/1.000 locuitori a ratei de incidenţă cumulată a cazurilor în comuna Pietrari (1,7 cazuri/1000 locuitori);

Art.4. Unitățile administrativ-teritoriale prevăzute la art. 3 vor aplica măsurile specifice intervalului de referinţă al incidenţei ratei cumulate a cazurilor pe ultimele 14 zile prevăzute de H.G. nr. 35/10.02.2021;

Art.5.Măsurile specifice se aplică pentru o perioadă de 14 zile, începând cu data de 24.02.2021, în unitățile dministrativ- teritoriale prevăzute la art. 1 și 3;

Art.6. Prin grija Secretariatului Tehnic Permanent al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Dâmboviţa, prezenta hotărâre se publică pe site-ul Instituţiei Prefectului – judeţulDâmboviţa(Secţiunea: Activităţi_Situaţii de Urgenţă) şi se transmite Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, membrilor Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Dâmboviţa, Direcţiei de Sănătate Publică Dâmboviţa, Inspectoratului de Poliţie Judeţean Dâmboviţa, Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Dâmbovița precum şi primarilor, în calitate de preşedinți ai Comitetelor Locale pentru Situaţii de Urgenţă din următoarele unitați administrativ-teritoriale:Lucieni, Răzvad, Ulmi, Malu cu Flori, Vulcana Pandele, Pietrari.

 

PREŞEDINTELE C.J.S.U. DÂMBOVIŢA

PREFECT,

  1. ing. AURELIAN POPA

                                                         

 


Distribuie articolul