CJAS Dâmboviţa: Precizări despre eliberarea cardului naţional şi a cardului european de sănătate duplicat

0
121

Chiar şi în contextul pandemiei Sars Cov 2, când Casa de Asigurări de Sănătate Dâmboviţa se confruntă cu indisponibilizări importante ale personalului angajat, conducerea instituţiei informează asiguraţii despre faptul că persoana asigurată care a pierdut cardul naţional de sănătate, căreia i s-a furat sau deteriorat acest document, poate solicita Casei de Asigurări de Sănătate Dâmboviţa cardul duplicat. Pentru obţinerea cadului naţional de sănătate duplicat, asiguratul va depune la CAS Dâmboviţa următoarele documente: – cerere pentru eliberarea cardului naţional de sănătate duplicat; copia actului de identitate; chitanţa care atestă plata contravalorii emiterii noului card (contravaloarea taxei este de 15,26 lei care se plăteşte la casieria instiuţiei).

Începând cu data de 07.02.2020 asigurații au posibilitatea să solicite înlocuirea cardului european de asigurări sociale de sănătate, contra unui cost în valoare de 8,33 lei. Perioada de valabilitate a cardului european de sănătate duplicat nu va putea depăși perioada de valabilitate a cardului inițial. Cardul european de sănătate duplicat poate fi solicitat în următoarele situații: pierdere, furt, deteriorarea cardului european emis inițial, în cazul modificării datelor personale de identificare ulterior datei de emitere a cardului european emis inițial și alte situații justificate.

,,Pentru obţinerea cadului european de sănătate duplicat, asiguratul va depune la CAS Dâmboviţa următoarele documente: – cerere de eliberare a cardului european de sănătate;  copia actului de identitate; dovada plății contravalorii cardului european de sănătate duplicat și a distribuției acestuia. În cazul modificării datelor personale de identificare, ulterior datei de emitere a cardului european emis inițial, documentele menționate anterior vor fi însoțite și de cardul european emis inițial. Solicitarea cardului naţional duplicat şi a cardului european duplicat se poate face şi prin poştă sau e-mail la adresele: asigurati@casdb.ro şi cristifocsan@casdb.ro.

Contavaloarea taxei pentru înlocuirea cardului naţional se va face în contul RO74TREZ2715005XXX000210 deschis la Trezoreria Municipiului Târgovişte, beneficiar Casa de Asigurări de Sănătate Dâmboviţa, cod fiscal 11351317. Totodată amintim atât asiguraţilor cât şi furnizorilor de servicii medicale că valabilitatea  cardului naţional s-a prelungit cu încă 2 ani de la data expirării. Asiguraţii care nu au cardul naţional emis, pot beneficia de servicii medicale fără card de sănătate. În acest sens, furnizorii de servicii medicale au obligaţia de a verifica în Platforma Informatică a Asigurărilor de Sănătate calitatea de asigurat a persoanei”, a declarat directorul  general al CJAS Dâmboviţa,  dr. jr. Craciun Cornel.

 

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here