Distribuie articolul

HOTĂRÂREA nr. 59/22.10.2020

privind aprobarea scenariului de funcţionare pentru unele clase/ unităţi de învăţământ  din judeţul Dâmboviţa

Având în vedere:

– prevederile H.G. nr. 856/14.10.2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 15 octombrie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;

– Hotărârea C.J.S.U. nr. 54/19.10.2020 privind  aprobarea scenariilor de funcţionare pentru unităţile de învăţământ/clase/grupe din judeţul Dâmboviţa.

În considerarea aprobării tacite a proiectului de hotărâre nr. 59, comunicat spre analiză şi dezbatere Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă  la data de 22 octombrie 2020,

În temeiul art. 10 din Regulamentul-cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă, aprobat prin H.G. nr. 1491/2004

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Dâmboviţa adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1. Începând cu data prezentei, toate unităţile de învăţământ de pe raza comunei Cândeşti vor funcţiona în scenariul 3 (rata de incidenţă a localităţii 3,72/1.000  locuitori).

Art. 2. Începând cu data prezentei, toate unităţile de învăţământ de pe raza comunei Nucet vor funcţiona în scenariul 3 (rata de incidenţă a localităţii 3,5/1.000  locuitori).

Art. 3. Până la data de 02.11.2020, inclusiv, toate clasele din cadrul Şcolii Gimnaziale “I. Al. Brătescu Voineşti” Târgovişte vor funcţiona în scenariul 3.

Art. 4. Până la data de 02.11.2020, inclusiv, toate clasele din cadrul Colegiului Naţional “Ienăchiţă Văcărescu” Târgovişte vor funcţiona în scenariul 3.

Art. 5.  Până la data de 28.10.2020, inclusiv, clasele a V-a – grupa 2, a VI-a – grupa 2, a VII-a – grupa 2, a VIII-a A şi a VIII-a B din cadrul Şcolii Gimnaziale nr. 3 Moreni vor funcţiona în scenariul 3.

Art. 6. Până la data de 28.10.2020, inclusiv, clasele a VIII-a A şi a VIII-a B din cadrul  Şcolii Gimnaziale  “Tudor  Vladimirescu”  Târgovişte vor funcţiona în scenariul 3.

Art. 7. Până la data de 29.10.2020, inclusiv, clasa I B din cadrul Şcolii Gimnaziale “Prof. Paul Bănică” Târgovişte va funcţiona în scenariul 3.

Art. 8. Până la data de 01.11.2020, inclusiv, clasa a XII-a E din cadrul Colegiului Naţional “Constantin Carabella” Târgovişte va funcţiona în scenariul 3.

Art. 9. Până la data de 01.11.2020, inclusiv, clasa în regim simultan Pregătitoare + III din cadrul Şcolii Primare Mărunţişu Costeşti Vale (structură a Şcolii Gimnaziale Costeşti Vale) va funcţiona în scenariul 3.

Art. 10. În situaţia în care până la datele menţionate  la art. 3-9, D.S.P. Dâmboviţa nu semnalează niciun impediment, efectele prezentei hotărâri încetează şi activitatea claselor/ unităţilor şcolare menţionate mai sus va fi reluată potrivit scenariului anterior.

Art. 11. Hotărârea C.J.S.U. nr. 54/19.10.2020 se modifică în mod corespunzător potrivit dispoziţiilor prezentei hotărâri.

Art. 12.  Prin grija Secretariatului Tehnic Permanent al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Dâmboviţa, prezenta hotărâre se transmite Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, membrilor Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Dâmboviţa, Direcţiei de Sănătate Publică Dâmboviţa, Inspectoratului Şcolar Judeţean Dâmboviţa, precum şi  primarilor,  în calitate de preşedinţi ai Comitetelor  Locale pentru Situaţii de Urgenţă din următoarele unităţi administrativ-teritoriale: Cândeşti, Nucet, Târgovişte, Moreni, Costeşti Vale.

 

 

PREŞEDINTELE C.J.S.U. DÂMBOVIŢA

PREFECT,

  1. ing. AURELIAN POPA

 


Distribuie articolul